Pečenica

pecenica2Jedan od najjednostavnijih proizvoda po načinu proizvodnje, ali svakako proizvod vrhunskog kvaliteta koji sa razlogom zaslužuje da se nađe u našoj ponudi, jeste pečenica. Pečenica je čist komad krmenadle, odvojen od kosti i pažljivo usoljen. Ključni faktor u proizvodnji pečenice je hladan dim, gde se u kombinaciji bukove, šljivine i kruškine piljevine dobija svetlocrvena boja i aroma koja naprosto mami svakog da je proba.

SASTAV: svinjsko meso (krmenadla) i so.